1. Du er her: Om Humana

Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. 

314 kunder
712 ansatte
660 driftsinntekter
MNOK
19,3 driftsresultat
MNOK

Våre virksomhetsområder

Barnevern

Vi hjelper barn og unge som av ulike grunner trenger å bo utenfor hjemmet en periode. Vårt høyt kvalifiserte personell tilbyr skreddersydde tiltak til den enkelte og baserer arbeidet på oppdatert kunnskap og forskning.

Andel av inntekter:

46%

Brukerstyrt personlig assistanse

Vi har lang erfaring i å tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til funksjonshemmede i Norge. Kundene våre er i alle aldere med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Felles for alle er at de ønsker et selvstyrt liv med BPA som verktøy for å få dette til.


Andel av inntekter:

15%

Familiehjem

Vi tilbyr familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem til barn og ungdom over hele landet. Vi tar imot barn og ungdom med ulike behov og utfordringer i sine liv og gir dem trygge hjem hos mennesker som vet hva omsorg og takhøyde er.Andel av inntekter:

9%

Helse og omsorg

Vi har et landsdekkende bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov. Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester tilpasset den enkelte beboer, basert på utfordringer, ønsker og behov.Andel av inntekter:

20%

Psykisk helse

Våre behandlingssentre tilbyr spesialisthelsetjeneste for unge og voksne med rusavhengighet som primærlidelse. I møte med pasientens utfordringer utvikler vårt behandlingsteam en unik forståelse for pasientens behov.

Andel av inntekter:

10%

Følg oss i sosiale medier