1. Du er her: Om Humana

Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. 

Våre virksomhetsområder

Barnevern

Vi hjelper barn og unge som av ulike grunner trenger å bo utenfor hjemmet en periode. Vårt høyt kvalifiserte personell tilbyr skreddersydde tiltak til den enkelte og baserer arbeidet på oppdatert kunnskap og forskning.

Andel av inntekter:

46%

Brukerstyrt personlig assistanse

Vi har lang erfaring i å tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til funksjonshemmede i Norge. Kundene våre er i alle aldere med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Felles for alle er at de ønsker et selvstyrt liv med BPA som verktøy for å få dette til.


Andel av inntekter:

15%

Familiehjem

Vi tilbyr familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem til barn og ungdom over hele landet. Vi tar imot barn og ungdom med ulike behov og utfordringer i sine liv og gir dem trygge hjem hos mennesker som vet hva omsorg og takhøyde er.Andel av inntekter:

9%

Helse og omsorg

Vi har et landsdekkende bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov. Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester tilpasset den enkelte beboer, basert på utfordringer, ønsker og behov.Andel av inntekter:

20%

Psykisk helse

Våre behandlingssentre tilbyr spesialisthelsetjeneste for unge og voksne med rusavhengighet som primærlidelse. I møte med pasientens utfordringer utvikler vårt behandlingsteam en unik forståelse for pasientens behov.

Andel av inntekter:

10%

Følg oss i sosiale medier