Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Bli spesialisert fosterhjem

Som spesialisert fosterhjem i Humana vil dere fra dag en få god opplæring og veiledning. Dere vil også få muligheten til å være en del av et større nettverk for å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Egen teamleder

Alle fosterhjemmene våre får god opplæring og veiledning av egen teamleder fra start til slutt. Vår erfaring viser at dette gir trygghet, til glede for hele familien.

Veiledning

Hver 14. dag gir teamleder fast veiledning til fosterhjemmene. Det er også vanlig med ukentlig telefonkontakt. Hvis det skulle oppstå et akuttbehov vil du som fosterhjem alltid kunne ta kontakt med oss på beredskapstelefonene vår, som er åpne døgnet rundt.

Økonomi

Når det gjelder økonomi, får den hjemmeværende fosterforelderen i fosterhjemmet en lønn på inntil 530.000 kr, i tillegg til økonomisk dekning av daglige utgifter som skal gå til fosterbarnet.

Sosialt nettverk

I tillegg til den støtten fosterhjemmet får av oss, er alle fosterhjem er en del av et større sosialt nettverk med samlinger og kurs, der man kan dele erfaringer og få støtte fra andre fosterforeldre.