Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Egen teamleder

Alle fosterhjemmene våre får god opplæring og veiledning av egen teamleder fra start til slutt. Vår erfaring viser at dette gir økt kompetanse og trygghet i omsorgsrollen.

Veiledning

Hver 14. dag gir teamleder fast veiledning til fosterhjemmene. Det er også vanlig med ukentlig telefonkontakt. Hvis det skulle oppstå et akuttbehov vil du som fosterhjem alltid kunne ta kontakt med oss på beredskapstelefonene vår, som er åpne døgnet rundt.

Økonomi

Oppdragsgodtgjøring (lønn) gis etter gjeldende satser for spesialisert fosterhjem (blir avtalt individuelt etter erfaring og utdanning og grad av frikjøp), og skal erstatte en vanlig årslønn. I tillegg får man økonomisk dekning av daglige utgifter som skal gå til fosterbarnet.

Sosialt nettverk

I tillegg til den støtten fosterhjemmet får av oss, er alle fosterhjem en del av et større sosialt nettverk med samlinger og kurs, der man kan dele erfaringer og få støtte fra andre fosterforeldre.