Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Spesialisert fosterhjem

Vi har ledige fosterhjem i store deler av landet. Hjemmene har gjennomgått en grundig vurdering og opplæring av våre erfarne teamledere. Skulle dere ha behov for plassering vil vi gjerne bistå dere med å finne det rette hjemmet.

Våre rutiner

Barn som plasseres i fosterhjemmene våre skal være trygge.

Dette kvalitetssikrer vi ved å:

  • Følge departementets retningslinjer for fosterhjem
  • Vurdere familiene etter de samme ferdighetskategoriene som i PRIDE
  • Sørge for at alle nye fosterhjem må fremvise plettfri politi- og helseattest. Vi innhenter også personopplysninger fra tilsynskommunen
  • Gi opplæring som tar utgangspunkt i barns utvikling, med fokus på tilknytningsteori og traumebevisst omsorg
  • Gi nye fosterhjem tilbud om COS-P i oppstartsfasen

Ring vår inntakstelefon

Vi er klare for å ta imot barn og unge hele døgnet, året rundt. Ring oss i dag!

909 46 000