Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Kommunehjelp

Ring en av våre rådgivere i dag, det kommer kommunens innbyggere til gode! 

950 43 000

Lovverk og rundskriv

For å gi en oversikt over de mest relevante lovene og rundskrivene har vi samlet dem her for deg:

Norsk standard

Norsk Standard er et godt verktøy som regulerer samhandling mellom kommune, arbeidsleder og leverandør.