Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Vi har 20 års erfaring med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norden, og vi deler gjerne kompetansen vår med deg. Du som er ansatt i kommunen kan ta kontakt med oss kostnadsfritt for å få vite mer om BPA til kommunens innbyggere.

Kommunehjelp

Ring en av våre rådgivere i dag, det kommer kommunens innbyggere til gode! 

950 43 000

Lovverk og rundskriv

For å gi en oversikt over de mest relevante lovene og rundskrivene har vi samlet dem her for deg:

Norsk standard

Norsk Standard er et godt verktøy som regulerer samhandling mellom kommune, arbeidsleder og leverandør.