Bilde av Ingebjørg og assistent som sykler

BPA for voksne

De fleste voksne leder sine egne assistenter med bistand fra oss når de trenger det. Men noen velger å ha andre til å lede sammen med seg, eller i stedet for seg.

Livet etter et hjerneslag, kan by på en rekke utfordringer som kan gjøre det ekstra vanskelig for deg å leve det livet du selv ønsker. Da kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være veien til et selvstendig liv igjen.

Når hjerneslag fører til nedsatt funksjonsevne, kan dette oppleves som en påkjenning for deg som er blitt rammet og dine nærmeste. Som pårørende kan man også oppleve å få en ny rolle, som omsorgsgiver. Da kan vi hjelpe dere å få innvilget den assistanse personen med hjerneslag har behov for. Ta kontakt med våre erfarne rådgivere, så skal vi hjelpe dere så godt vi kan.

For deg som er synshemmet kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være et godt frigjøringsverktøy sammenlignet med andre tradisjonelle tjenester.

Hvis du er synshemmet har du rett til ulike sosiale tjenester. Men, hvis du har et sammensatt behov for bistand, er det ikke alltid nok til at du kan leve et selvstendig og aktivt liv. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan du med en synshemning få leve det livet du selv ønsker. Som synshemmet kan du kanskje trenge hjelp med husarbeid, handling av mat, innkjøp av klær, trening eller reise på turer. Da kan dine personlige utvalgte assistenter være til god hjelp. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er også veldig fleksibelt, så du bestemmer helt selv hvor og når du har behov for assistansen.

For deg som er hardt rammet av kronisk utmattelsessyndrom, også kalt ME, kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være en mulighet.

Vi vet at kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand som kan gjøre alle de små tingene i hverdagen ekstra utfordrende. Både for deg som er rammet og dine nærmeste. Men, med BPA kan du få friheten tilbake å leve livet ditt på den måten du selv ønsker. Vi hjelper deg gjerne å søke om BPA i kommunen du bor i hvis du ønsker det.

Når multippel sklerose hindrer deg i å leve det livet du selv ønsker, er det godt å vite at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan være en mulighet.

Multippel sklerose er en kronisk, nevrologisk sykdom som angriper vev i hjernen og ryggmargen. Sykdommen rammer hovedsakelig de i 20-40 års alderen og kan utvikle seg veldig ulikt fra person til person. For deg som er blitt hardt rammet av multippel sklerose, kan BPA brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utgjøre en stor forskjell i hverdagen og gi deg friheten tilbake. Med dine personlig utvalgte assistenter bestemmer du selv hva du vil bruke assistansen din til.

Vi i Humana BPA er opptatt av å gi deg som har multippel sklerose god rådgivning om du har behov for det, og vil hjelper deg gjerne med å søke om brukerstyrt personlig assistanse i kommunen din hvis du trenger det.