Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

 1. Vi vet at autisme viser seg på forskjellige måter – derfor er Humana BPA opptatt av å tilpasse oss deres familiesituasjon.

  For et barn med autisme og autismespekterforstyrrelser kan kommunikasjon og sosialt samspill være spesielt utfordrende i hverdagen. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan du som forelder få et godt verktøy til å strukturere hverdagen, slik du vet er best for barnet ditt.

 2. Livet med cerebral parese kan variere fra person til person. Mange kan klare seg uten brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men ikke alle.

  Cerebral parese er en samlebetegnelse på tilstander som gir endret motorisk funksjon, som skyldes en skade i hjernen som påvirker signalene hjernen sender ut til musklene. For barn med cerebral parese kan ekstra bistand være nødvending for å leve et selvstendig liv. Da kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utgjøre en stor forskjell.

  BPA for barn med cerebral parese

  Vi vet av erfaring at cerebral parese kan påvirke familiesituasjonen i varierende grad. Nettopp derfor tilpasser vi oss dere, dere skal ikke tilpasse dere oss. I en del tilfeller kan du som forelder fungere som arbeidsleder. Dette innebærer at du ved hjelp av brukerstyrte personlige assistenter kan strukturere hverdagen slik at ditt barn får lik mulighet til å leve et aktivt og meningsfylt liv - som andre barn.

 3. Downs syndrom er en medfødt genetisk tilstand og arter seg ulikt fra person til person.

  Barn med Downs syndrom kan oppleve ekstra utfordringer enten i form av syn-, hørsel-, og/eller språkvansker. Variasjonen i behovet for bistand kan derfor være stort. For noen barn med Downs syndrom kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være en god løsning som gjør at ditt barn kan få leve et så normalt liv som mulig, uansett forutsetninger.

 4. Det finnes ulike grader av psykisk utviklingshemming, og behovet for hjelp og støtte kan variere.

  Utviklingshemmingen kan dreie seg om kognitive, språklige og sosiale vansker. De individuelle forskjellene knyttet til hvor godt barn med en utviklingshemming fungerer i hverdagen er store, og for noen er utfordringene så store at de har behov for assistanse.

  Vår erfaring tilsier at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan fungere som et godt verktøy til deltakelse og inkludering for de som har en psykisk utviklingshemming. Vi i Humana BPA har vi lang erfaring med å søke om BPA, og vi hjelper deg og din familie hvis du har behov for veiledning.

Slik blir du kunde hos oss

Ta kontakt med oss for å få vite mer om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i din kommune, det koster ingenting. Vi hjelper deg så gjerne!