Har du spørsmål om plasseringer eller en av våre boenheter? Vi vil gjerne snakke med deg.

Kontakt ledergruppen for helse- og omsorg

Bente Berg Regionleder Nord
Reidar Holst Christensen Regionleder Sør 924 64 301
Erlend Brændjord Fagsjef