Har du spørsmål om en av våre boenheter? Ta kontakt med regionlederne våre her.

Kontakt våre regioner

Bente Berg Regionleder Nord
Reidar Holst Christensen Regionleder Øst 924 64 301
Kjersti Geijer Regionleder Vest 948 66 380