Har du spørsmål om en av våre boenheter? Ta kontakt med regionlederne våre her.

Kontakt våre regioner

Bente Berg Regionleder Nord
Reidar Holst Christensen Regionleder Øst 924 64 301