Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

Armend Mehaj Leder salg og forretningsutvikling +47 904 02 889
Tone Larssen Virksomhetsleder Nordland og Troms +47 911 11 922
Rose Joner Virksomhetsleder Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Østfold 92801838
Virksomhetsleder Marita Fiksdal, HOT
Marita Fiksdal Virksomhetsleder Innlandet, Trøndelag, Akershus og Buskerud +47 993 63 386
Astrid Salte Virksomhetsleder Agder og Rogaland +47 911 35 082
Astrid Olsen Virksomhetsleder Troms og Finnmark +47 952 11 849