Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Two people shakind hands.

Delaktighet og kvalitet

I Humana skal man føle seg delaktig og føle at man kan påvirke. Vi er uformelle og oppmuntrer ansatte til å våge og ta ansvar. Tilsvarende skal lederne lytte og handle ut fra medarbeidernes synspunkter.

WeYouMe

Humana ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, derfor tar vi medarbeidernes synspunkter på alvor. Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse, WeYouMe, som er et viktig verktøy for å forstå hvordan medarbeiderne og organisasjonen har det og hvor vi befinner oss. På den måten kan vi utvikle og stadig forbedre oss ut fra medarbeidernes meninger og synspunkter.

Logo WeYouMe

Kvalitet

Like viktig som å være en attraktiv arbeidsgiver er det å drive en kvalitativ virksomhet. Humana har alltid vært motivert av utvikling og viljen til å kunne tilby kundene våre best mulige tjenester. Og det oppnår vi gjennom et systematisk forbedringsarbeid. Vi følger opp, evaluerer og forandrer virksomheten vår kontinuerlig. Du som medarbeider er en utrolig viktig del av dette arbeidet. Det er gjennom deg vi fanger opp ting som kan utvikles for å gjøre hverdagen bedre både for deg og kunden. 

Vi har et kvalitetsledelsessystem (PARUS) der våre arbeidsprosesser og rutiner tydeliggjøres – en trygghet for deg som medarbeider. På tvers av divisjonene i hele konsernet er det ca. 30 personer som jobber med kvalitet som hovedansvar. Deres oppgave er å sikre at våre virksomhetsområder har de verktøyene og systemene de trenger, og at kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av divisjonene fungerer godt.