Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Helse og omsorgstjenester

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling.

Kompetansebygging i Humana

Kompetansebygging har en helt sentral plass innenfor Humanas helse- og omsorgsdivisjon. Vi påtar oss ansvaret for å gi tjenester til personer med komplekse hjemlebehov, og vi er avhengige av å sikre nødvendig kompetanse – og kompetanseutvikling for å sikre faglig forsvarlige tjenester. For å tiltrekke oss de beste ansatte, og for å sørge for at de forblir de beste, har vi et omfattende program for kompetanseutvikling. Kompetanseplanen starter før nye ansatte har sin første arbeidsdag, og strekker seg gjennom hele arbeidsforholdet.

Alle som jobber innen helse og omsorg har et kontinuerlig tilbud om opplæring i løpet av året. Hver måned er knyttet til et tema. I dette temaet blir det så holdt undervisning, gjennomført e-læringskurs, og drøftet i veiledning slik at kunnskapen integrerer seg og tilpasses hvert enkelt tiltak.

Noen av de sentrale temaene vi jobber med er faglig forsvarlighet, brukermedvirkning, medisinhåndtering, makt og tvang samt trekk ved de mest vanlige psykiske lidelsene og hvordan disse interagerer med våre brukergrupper.

Foruten interne kurs er også Humana opptatt av tett kontakt med de ledende fagmiljøene i Norge, og vi oppfordrer til, og legger til rette for, at våre ansatte kan ta etter- og videreutdanninger, og delta i forskning- og kompetanseutvikling i samarbeid med de ledende fagmiljøene i landet.

Følg oss i sosiale medier