Våre rådgivere

Jon Torp
Jon Torp Direktør brukerstyrt personlig assistanse 950 43 000
Lin Christine Solberg
Lin Christine Solberg Avdelingsleder 950 43 000
Heidi Andresen
Heidi Andresen Kontormedarbeider 950 43 000
Eivind Collin
Eivind Collin Rådgiver 950 43 000
Dagfinn Isaksen
Dagfinn Isaksen Rådgiver 950 43 000
Stine Jåthun
Stine Jåthun Rådgiver 950 43 000
Linda Kristensen
Linda Kristensen Rådgiver 950 43 000
Linn Svanberg
Linn Svanberg Rådgiver 950 43 000
Beate Vatndal
Beate Vatndal Rådgiver 950 43 000