Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Omsorgstjenester for personer med personlighetsforstyrrelser

Vi ivaretar individuelle personer på deres egne premisser

Personlighetsforstyrrelser er en gruppe ulike diagnoser som alle sammen kjennetegnes av avvik i personlighetstrekk. Dette påvirker ofte relasjoner til de rundt, og kan oppleves utfordrende både for personen selv og omverden. Med god støtte og tilrettelegging er det mulig å gi god hjelp særlig til de som har fått en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. I våre tiltak samarbeider vi tett med spesialisthelestjenestene og benytter anerkjente metoder.