Hva er BPA?

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse. Det er en løsning som gir deg med en funksjonsnedsettelse praktisk bistand – i og utenfor hjemmet.

Hero

Hvem kan få BPA?

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Dette sier loven om dine rettigheter:

 • Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.
 • Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.
 • Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.

De fleste voksne med BPA, leder sine egne assistenter med bistand fra oss når de trenger det. Men noen velger å ha andre til å lede sammen med seg, eller i stedet for seg.

Det er ingen nedre aldersgrense for retten til å få brukerstyrt personlig assistanse. Barn med nedsatt funksjonsevne har også rett til å leve et selvstendig og fullverdig liv. Hvis du har foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan du har rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA.

Det er kommunen som vurderer bistandsbehovet. Kommunen skal i samarbeid med vedtakseier eller pårørende til vedtakseier, vurdere om det skal organiseres som BPA.

Hvordan får man BPA?

Informasjon om søknadsprosessen skal finnes på din kommunes nettsider. Det kan være et komplisert regelverk, og Humana omsorg og assistanse hjelper deg gjerne med å sette deg inn i hva du må gjøre. Fyll gjerne ut vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg i prosessen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse som kalles et vedtak enten du får innvilget BPA eller ikke. Vedtaket skal være begrunnet, og inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist.

Dette får du hjelp til med BPA

BPA gir deg praktisk assistanse i eller utenfor hjemmet. Det vil si at du bruker personlig assistanse til å utføre gjøremål i hverdagen.

Eksempel på praktisk bistand kan være:

 • Hjelp til innkjøp av mat og matlaging
 • Vask av klær og bolig
 • Snømåking eller gressklipping
 • Hjelp til personlig stell og egenomsorg

Rollen som arbeidsleder

Ved hjelp av dine personlige utvalgte assistenter, skal du ha frihet til å gjøre det du selv ønsker. Det er det BPA handler om. De fleste av kundene våre er arbeidsledere selv, men noen har også hjelp til å lede hele, eller deler av, assistentordningen.

Som arbeidsleder har du ansvar for å:

 • Definere stillingsbeskrivelse, annonsere og intervjue nye assistenter
 • Gjennomføre opplæring
 • Sette opp arbeidsplan og attestere timelister hver måned
 • Skaffe vikarer og følge opp sykmeldte
 • Sette deg inn i arbeidsledermanualen og gjennomføre arbeidslederkurs

 

Kvinna med rött hår sitter vid ett bord och skriver med en penna.

Hva er funksjonsassistanse?

Funksjonsassistanse er en nøkkeltjeneste som tilrettelegger for at individer med funksjonsnedsettelser kan trives og yte sitt beste i arbeidslivet.

Slik kom brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til Norge

Se vår animasjonsfilm og lær mer!

BPAs historie
Hero