Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse. Det er en løsning som gir deg med en funksjonsnedsettelse praktisk bistand i og utenfor hjemmet.

Hvem kan få BPA?

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Dette sier loven om dine rettigheter:

  • Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.
  • Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.
  • Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.

Slik blir du kunde hos oss

Ta kontakt med oss for å få vite mer om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i din kommune, det koster ingenting. Vi hjelper deg så gjerne!

Fyll ut kontaktskjemaet, så tar våre rådgivere kontakt med deg!

Rollen som arbeidsleder

Ved hjelp av dine personlige utvalgte assistenter, skal du ha frihet til å gjøre det du selv ønsker. Det er det BPA handler om. De fleste av kundene våre er arbeidsledere selv, men noen har også hjelp til å lede hele, eller deler av, assistenordningen.

Som arbeidsleder har du ansvar for å:

  • Definere stillingsbeskrivelse, annonsere og intervjue nye assistenter
  • Gjennomføre opplæring
  • Sette opp arbeidsplan og attestere timelister hver måned
  • Skaffe vikarer og følge opp sykmeldte
  • Sette deg inn i arbeidsledermanualen og gjennomføre arbeidslederkurs