Two persons laughing together

Våre historier

Vi har samlet sammen noen historier om hvordan det er å være fosterhjem og barn i et helt nytt hjem. Dette er våre egne hjem som har valgt å dele sine historier.