Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humanainnsikt-banner

Velferdsmiks i helse og omsorg: Hvordan kan private styrke distriktene?

 

I filmen under ser vi Torbjørn Larsen (Ap), ordfører i Kvæfjord kommune, og Bente Berg, regionleder innen helse og omsorg hos oss i Humana omsorg og assistanse. De hadde nettopp deltatt på arrangementet "Velferdsmiks i helse og omsorg: Hvordan kan private styrke distriktene?" under Arendalsuka. Vi er Kvæfjord kommunes største arbeidsgiver, og det offentlige og private samarbeidet er svært viktig, forteller Torbjørn. Sammen med Bente deler han erfaringer fra deres samarbeid.


Ny barnevernsreform: Et barnevern nesten uten private aktører til barnets beste?

 

Etter arrangementet "Ny barnevernsreform: Et barnevern nesten uten private aktører til barnets beste?" tok vi en prat med to av deltakerne: direktør i Bufdir, Mari Trommald, og Rune Midtgård, vår divisjonsdirektør for barnevern. Den nye barnevernsreformen trer i kraft 1.1.22. Vil barnevernet være robust nok til å kunne håndtere komplekse, voksende og sammensatte tilbud uten særlig hjelp fra private? Hva slags barnevern får vi da? Se Mari og Runes refleksjoner i filmen under.


Hvordan skape gode kommuner for barn?

 

Under arrangementet "Hvordan skape gode kommuner for barn?" arrangert av UNICEF Norge, ble deres årlige kommuneanalyse diskutert. I analysen kartlegger og rangerer UNICEF Norge hvor mye kommunene bruker på tjenester til barn og unge, og hvor god kvaliteten er på de tjenestene som ytes. I år viser analysen at det er store forskjeller i hvordan norske kommuner prioriterer tjenester for barn og unge. Er dette bekymringsfullt? Vi tok en prat med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om dette, og vår adm. dir. Mona Lien og divisjonsdirektør for familiehjem og hjelpetiltak Jan Andre Hansen bidrar også.


BPA - et verktøy for likestilling og valgfrihet

 

Etter Arendalsuka-arrangementet "BPA - et verktøy for likestilling og valgfrihet" fikk vi med oss psykologspesialist og BPA-arbeidsleder Anne-Mette Bredahl i samtale med vår divisjonsdirektør for BPA, Jon Torp. Se filmen der de deler sine tanker rundt de følgende problemstillingene:
​​​​​​​

  • Stortinget har nylig vedtatt en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. Er godkjenningsmodellen et godt verktøy for å sikre brukerstyring for personer med BPA?
  • Det regjeringsoppnevnte BPA-utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal avgis innen 15. desember 2021. Hvilke forventninger har dere til dette?