Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

Humanas tilbud om boliger med omsorgstjenester til denne gruppen vil være tilpasset den enkelte bruker. Dette innebærer at vi sammen med bruker kartlegger hvilke behov som bør ivaretas når bruker flytter inn i boligen. Kartleggingen vil ha søkelys på tilrettelagte helsetjenester, tilrettelagt arbeid, kontakt med familie, meningsfylt fritid og fungering i bolig. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten vil også være et sentralt tema for oppfølging. 

Alle er ulike og har ulike behov. Vi tilpasser derfor tilbudet til hver enkelt person i bolig med heldøgns omsorg og kompetent personale.