Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon
Personer spiller kort på rusinstitusjon

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.