Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.