1. Du er her: Omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.