1. Du er her: Omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede
Personer spiller kort på rusinstitusjon

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.