Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Folkehelsemyndighetene melder om økt risikonivå og det betyr at ansvarlige selskaper må gjøre det samme. For Humanas operasjoner betyr dette blant annet at alle våre ansatte skal være ekstra årvåkne på symptomer på luftveissykdom, og ikke kommer til å gå på jobb hvis de har symptomer som hoste, feber eller sår hals.

Overgripende informasjon om hvordan vi håndterer koronaviruset

Situasjonen betyr at det er viktig at alle med symptomer, også milde, begrenser sosiale kontakt der man risikerer smitte. Se Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no, for mer informasjon. 

Våre ansatte har blitt instruert i å være ekstra årvåkne på symptomer på luftveissykdom og ikke gå på jobb hvis de opplever hoste, feber eller luftveissymptomer.

 

Beredskap


Humana tar situasjonen svært alvorlig. Vi følger anbefalingene fra de norske folkehelsemyndighetene nøye for å sikre at vi minimerer risikoen for våre brukere og ansatte.

Humana har en profesjonell organisasjon med beredskap for kriser av denne typen. Siden en del av våre brukere er i risikogruppene, har vi oppdatert våre interne og eksterne retningslinjer og strammet inn prosedyrene våre.

I virksomhetene våre er de godt vant til å håndtere smittsomme sykdommer, for eksempel sesonginfluensa og mageinfluensa. Det finnes også en beredskap for å håndtere alvorligere sykdommer som kan sette inn ytterlige tiltak om nødvendig.

Det er oppnevnt en sentral krisegruppe som overvåker situasjonen og følger råd og endringer i henhold til det de offentlige folkehelsemyndighetene anbefaler.

Krisegruppen koordinerer kontinuerlig kommunikasjon med ledere og ansatte. Gruppen gir også råd og instruksjoner for best mulig beskyttelse av de brukerne våre som er klassifisert som høyrisikogrupper.


For mer informasjon, ta kontakt på korona@humananorge.no eller beredskapsgruppen:

Lone Kuløy
HR-sjef
tlf +47 950 33 741

Mona Lien
Administrerende direktør
tlf +47 481 29 795

Ann Eirin Lieng
Kvalitetssjef
tlf +47 953 38 767

Hans Henrik Sørensen
Markeds- og kommunikasjonssjef
tlf +47 928 69 714