Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Leke som terapi

Lek er avgjørende for barns utvikling, og mange barn som er utsatt for omsorgssvikt og traumer har blitt fratatt muligheter til lek. Lek fordrer trygghet, og er barns viktigste innfallsport til læring. Utvikling av blant annet sansemotorikk, praktiske ferdigheter, sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og fantasi fremmes i lek. Lek legger dessuten grunnlag for språkutvikling, som igjen kan hjelpe barnet til å formidle tanker, følelser og opplevelser og å motta informasjon fra andre.

Gjennom lek kan tidligere opplevede hendelser bearbeides og integreres, og sosialt samspill, turtaking, konfliktløsning, omsorg og samarbeid kan læres. I «late som lek» går barnet inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og kan gi utrykk for andres tanker og følelser. I fysisk lek kan barnet utforske sine omgivelser og utvikle praktiske og fysiske ferdigheter.