Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Trygg i krevende situasjoner

Vi vektlegger forståelse av Lov om barnevern og Rettighetsforskriften, etisk refleksjon og praktisk trening av fysiske teknikker for å kunne håndtere krevende situasjoner for at både unge og ansatte skal oppleve trygghet og sikkerhet i hverdagen på institusjon.

Vi benytter ulike tilnærminger for å kunne forstå og møte aggresjon og voldsutøvelse, avhengig av målgruppe og region. To av våre tilnærminger er TAM og TKH.