Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Passer du til oppgaven?

For at du skal bli vurdert som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem hos oss må du ha:

  • Godkjent vandelsattest/politiattest 
  • Stabil livssituasjon
  • Interesse og overskudd til å gi barn eller ungdommer et trygt og godt hjem.
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og ungdom rom for livsutfoldelse

Stegene i godkjenningsprosessen

1

Ta kontakt med oss

Første steg er å ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan det er å være spesialisert fosterhjem hos oss.

2

Første intervju

En av våre teamledere kommer til å ha samtaler med deg/dere og evt. hjemmeboende barn. Vi vil også komme på ett eller flere hjemmebesøk.

3

Godkjenning

Det er kun barneverntjenesten som har myndighet til å godkjenne nye fosterhjem. Godkjenning gis på bakgrunn av dokumentasjon om hjemmet og barnet som har behov for hjelp.

4

Opplæring

Nye fosterhjem må gjennomføre grunnkurs før de kan ta imot plasseringer. Kurset tar b.la opp temaene; hvordan det er å være fosterhjem, fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og teori knyttet til tilknytning og traumebevisst omsorg.

5

Plassering av barnet

Vi er opptatt av at barnet og din familie fungerer godt sammen, og derfor vil vi gjøre vårt beste for å finne en god match. Til syvende og sist er det dere som fosterhjem som avgjør om barnet passer inn i deres familie.

6

Oppfølging av Humana omsorg og assistanse

Etter at barnet er flyttet inn vil dere få tett oppfølging av deres egen teamleder. Vanligvis foregår veiledning hver 14. dag, men i starten er det ofte behov for hyppigere veiledninger. Ved spesielle behov underveis i plasseringen vil vi tilby dere flere veiledningstimer. Dere vil også få tilbud om opplæring og gruppeveiledning ca. en gang i måneden.

Kontakt oss

Er du er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller bare ønsker å vite mer om hva det innebærer? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Kontakt oss i dag!