Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

le og hvilken makt de besitter i møte med personer som er avhengige av gode og trygge omsorgstjenester.I miljøarbeid er det ofte vanskelig å avdekke hva som er ulovlig bruk av tvang og makt og hva som er nødvendige tiltak. I Humanas webinar gir vi en enkel og oversiktlig innføring i lovverket, etiske retningslinjer og krav til faglig forsvarlighet i helse og omsorgstjenester.en.fhfhfhgfryhr I etterkant av webinaret lagde vi en podcast med oppfølgende spørsmål. Den kan du høre på Spotify.

I etterkant av webinaret besvarte vi seernes spørsmål i en egen podcastepisode. Den kan du høre på Spotify.