Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

ISO-standarden er bygd på bakgrunn av forskning om hvilke prinsipper som kjennetegner framgangsrike foretak.

Disse prinsippene er:

  • Kundefokus

  • Lederskap

  • Medarbeidernes engasjement

  • Prosesstilnærming

  • Forbedring

  • Faktabaserte beslutninger

  • Relasjonshåndtering

Parus beskriver våre ledelses- og kjerneprosesser, samt våre støtteprosesser. Hver prosess har ansvarlige prosesseiere, og prosessene måles og overvåkes regelmessig. Prosessene baserer seg på prosessmetodikken «plan, do, check, act.