Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Illustrasjonsfoto av ung voksen mann

COS-Intervention

Vi tilbyr COS intervention behandlingsprogram som strekker seg over 8-12 måneder. Gjennom behandlingen forsøker man å få en god behandlingsallianse med den som mottar behandlingen. Målet er å skape en så trygg ramme som mulig i det øyemed å oppdage det som er vanskelig og utfordrende sammen med den som mottar behandlingen. I denne trygge rammen jobber man sammen for å fasilitere et empatisk skifte der styrkeperspektivet og trygghet på egne utfordringer skal gi nye tilnærminger for å løse omsorgsutfordringer som enten ikke er kjente eller som er for vanskelige å løse for den som mottar behandling. Modellen har innslag av psykoterapi og kognitiv terapi. 

COS-Parenting 

COS-Parenting er knyttet opp mot samme teori som COS-Intervention. Modellen er kursbasert og gjennomføres over 8-12 samlinger der man kan motta kurset både som enkeltperson eller i grupper. Det brukes omfattende videomateriale i undervisningen og felles refleksjonsoppgaver. Modellen fordrer evne til egenrefleksjon uten stor grad av støtte fra instruktør. Modellen passer godt som en innføring i tenkningen rundt COS og gir den som mottar kurset et godt verktøy for egenutvikling i sin videre omsorgsutøvelse. Modellen egner seg ikke for foreldre som har massive omsorgsutfordringer og liten evne til refleksjon rundt sin egen rolle som forelder. I disse sammenhengene bør COS-Intervention vurderes som alternativ. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 952 79 549