Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Lønn og pensjon i Humana BPA

Her har vi i forbindelse med lønnsjusteringer høsten 2020 samlet vanlige spørsmål om lønn, pensjon og forsikring for ansatte i divisjonen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ved andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

 1. Assistenter som ansettes hos kunder som har startet hos oss etter 1. november 2020 får en minstelønn på 184 kr/t. For alle andre assistenter gjelder dette fra 1. januar 2021. For de lavest lønnende er dette et faktisk lønnstillegg på 14 kroner i timen, som er en økning på hele 8,24 prosent.

 2. Lønnsforhandlingene går sin gang. Det blir lønnsjustering i høst for alle med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2020. Disse lønnsreguleringene gjelder for alle ansatte. Når lønnsoppgjøret er i mål vil alle få informasjon pr e-post og på Tamigo.

 3. Assistentene med lang fartstid vil også få høyere lønn. Assistenter med ansiennitet på 20 år eller mer vil få en økning på 5,26 prosent til 200 kr/t. Det gjelder fra 1. nov 2020 for assistenter hos kunder som har starteetter 1. november og for alle fra 1. januar 2021NB! Noen BPA-leverandører godkjenner bare BPA-assistentjobbing som ansiennitet, i Humana er all arbeidserfaring ansiennitetsgivende.

 4. Vi har en innskuddsbasert pensjonsavtale. Rett til medlemskap i pensjonsordningen har man når man fyller 20 år og jobber mer enn 20% i løpet av et år.  

  • 5% innskudd av lønn (av dette er 2% egenandel fra de ansatte)
 5. Ja, alle ansatte er dekket av en uførepensjon. Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt 

  NAV yter 66% uførepensjon av lønn opp til 6 G. I tillegg har Humana BPA en uførepensjonsordning som gir alle ytterligere 3%, slik at uførepensjon i Humana er på 69% av lønn opp til 6G.   

 6. I Humana har vi både yrkesskadeforsikring, fritidsulykke/skadeforsikring og gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning) 

  Yrkesskadeforsikring dekker yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden, på arbeidsstedet eller under utførelse av arbeid.  

  Fritidsulykke/skadeforsikring omfatter ulykkeskader som har oppstått på fritiden, utenom arbeidstid og på reise mellom hjem og arbeidssted. 

  Gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning) gir økonomisk sikring til etterlatte ved dødsfall uansett årsak. Dersom du skulle falle fra, vil de etterlatte få utbetalt et engangsbeløp på 10G. Forsikringssummen avtrappes ikke, uansett alder, frem til 67 år. 

 7. Utvidet informasjon om både pensjon og forsikringer finnes under «dokumenter» i Tamigo.