Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

A woman sitting at a table

Kunnskapsbaserte metoder

Behandling og omsorg skal i størst mulig grad bygge på vitenskapelig grunnlag. Derfor jobber våre ansatte ut fra kunnskapsbaserte metoder. Humana omsorg og assistanse har en kvalitetsavdeling som bidrar til å utvikle og kontrollere dette arbeidet. Vi samarbeider også med universitet og høyskoler.

Individuelle løsninger

Alle har rett til et godt liv. Det er vår visjon. For å leve opp til dette lar vi våre klienter og kunder komme først. Alt vi gjør bygger på respekt for menneskers integritet og rett til selvbestemmelse. Alle er unike, derfor må også våre løsninger være individuelle.

Høy kompetanse

Våre medarbeidere legger grunnlaget for virksomheten vår. Derfor er det viktig å gi dem et godt arbeidsmiljø og kontinuerlig kompetanseutvikling. Blant våre medarbeidere finnes det vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Våre medarbeidere har mange års erfaring fra behandling og omsorg for målgruppene de jobber med.

Vårt verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt gjennomsyrer alt vi gjør. Arbeidet med verdiene er et sentralt utgangspunkt for både strategisk planlegging og den daglige kontakten med kunder og klienter. Vårt fremste konkurransefortrinn er våre medarbeideres engasjement, glede og vilje til å ta ansvar.

Kontakt kvalitetsavdelingen