Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Tilbakemeldinger og klager

Tilbake til Kvalitet

Avvik, tilbakemeldinger og klager er en viktig del av vårt forbedringsarbeid.

De fleste tilbakemeldingene og klagene vi får er fra kunder eller pårørende. Vi ønsker alltid å bli bedre på det vi gjør, derfor er vi opptatt av at alle skal behandles med respekt, og samtidig få den hjelpen de har krav på.

Varslerfunksjon

Varslerfunksjonen er laget kun for ansatte i Humana omsorg og assistanse. Den er til for å rapportere alvorlige forsømmelser, ikke misnøye og klager.