Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

De fleste tilbakemeldingene og klagene vi får er fra kunder eller pårørende. Vi ønsker alltid å bli bedre på det vi gjør, derfor er vi opptatt av at alle skal behandles med respekt, og samtidig få den hjelpen de har krav på.

Varslerfunksjon

Varslerfunksjonen er laget kun for ansatte i Humana omsorg og assistanse. Den er til for å rapportere alvorlige forsømmelser, ikke misnøye og klager.