Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

–Selsbakk er en avdeling med mye sjel i veggene, forklarer avdelingsleder Ane Viborg. Ungdommer har bodd der i over to tiår, også før Humana omsorg og assistanses tid, under Våre Hjem. Flere som kommer på besøk på Selsbakk, også ungdommer som flytter inn, kommenterer at de blir overrasket over husets utforming, og at det fremstår koselig uten hvite, sterile vegger og overflater. Vi som jobber på Selsbakk kaller det bare hytta - nettopp på grunn av husets panelvegger, utseende og stil, sier Ane.

Samholdet blant medarbeiderne et kjerneelement

Hun understreker samholdet blant de ansatte som en nøkkelfaktor for trivsel og suksess på avdelingen. –Vi på Selsbakk er heldige som har ansatte som har jobbet sammen i mange år. Jeg begynte selv på Selsbakk som miljøterapeut for snart fem år siden, og det er derfor litt ekstra artig å jobbe med mange av de samme ansatte som da jeg hadde min første vakt, sier Ane. At det er lite utskifting i gruppen, bidrar til det gode samarbeidet – og dette reflekteres også i resultatene av den årlige WeYouMe-undersøkelsen. Avdeling Selsbakk kan smykke seg med at de alltid scorer høyt på trivsel – og de er sikre på at dette smitter over på ungdommene som bor der.

Ledergruppebesøk styrket bånd

Avdelingsleder Ane deler også erfaringer fra ledergruppens besøk tidligere i høst. –Det er alltid koselig å få besøk, spesielt av ledergruppen, sier hun. Hun poengterer at det blir ekstra hyggelig å kunne møtes fysisk når kommunikasjonen ellers foregår på Teams. —Selv om tiden er begrenset under slike besøk, gir det en verdifull mulighet til å styrke båndene og vise frem en dyktig avdeling. Når man i tillegg har ungdommer som synes slike besøk er stas, og ønsker å by på seg selv og fortelle, er det ekstra fint, sier Ane.

Utfordringer møtes med samarbeid

Når det gjelder utfordringer er Ane åpen om ulike relasjoner mellom ansatte og ungdommer. –Noen ungdommer forholder seg bedre til, eller hører mer på, enkelte ansatte, sier hun. I slike tilfeller understreker hun betydningen av å støtte hverandre, slik at ansatte opprettholder motivasjonen. –Vi jobber med å støtte hverandre slik at den ansatte som ikke står like høyt i kurs hos ungdommen, ikke skal miste motet. Som leder veileder jeg ansatte gjennom utfordrende situasjoner og vektlegger betydningen av å bruke tid for å bygge tillit hos sårbare ungdommer, forklarer hun.

Aktiviteter som speiler fellesskapet

Varierte aktiviteter gir liv til avdelingen, og personalet er en sammensatt gruppe med ulike interesser og egenskaper. Gjennom aktiviteter som trening, fotball, matlaging, baking og filmkvelder, skaper de et levende fellesskap. —Personalet bruker sine varierte interesser til å planlegge aktiviteter i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Likevel er det ingen hemmelighet at ting ikke alltid går etter planen i institusjonsverdenen, forteller Ane. Da er det viktig at personalgruppa samarbeider godt, slik de gjør på Selsbakk, slik at man kan håndtere endringer i planene og tilpasse aktivitetene til situasjonen.

Stolt over "Selsbakk-gjengen"

Avslutningsvis uttrykker Ane stolthet over teamet sitt. —Det føles alltid godt å komme på jobb, noe jeg ikke tar for gitt. Jeg er stolt av «Selsbakk-gjengen» min, sier hun.