Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

På de 20 årene ordningen har eksistert, har den kostet staten over én milliard kroner. Og ordningen har aldri blitt evaluert. Dette har ført til debatt. Humana er en av leverandørene av slike tjenester til Kriminalomsorgen. Hvor fører denne debatten oss? Hvilke tjenester ønsker vi i fremtiden? 

Deltakere i denne samtalen:
Marita Fiksdal, virksomhetsleder i Humana omsorg og assistanse
Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet
Hans Inge Myrvold, Stortingsrepresentant fra Senterpartiet
Ingunn Foss, Stortingsrepresentant fra Høyre
Maria Aasen-Sveensrud, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet