Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Forvaringsdømte med spesielle behov

TV 2 satte i vår fokus på at 18 forvaringsdømte sitter prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet.

På de 20 årene ordningen har eksistert, har den kostet staten over én milliard kroner. Og ordningen har aldri blitt evaluert. Dette har ført til debatt. Humana er en av leverandørene av slike tjenester til Kriminalomsorgen. Hvor fører denne debatten oss? Hvilke tjenester ønsker vi i fremtiden? 

Deltakere i denne samtalen:
Marita Fiksdal, virksomhetsleder i Humana omsorg og assistanse
Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet
Hans Inge Myrvold, Stortingsrepresentant fra Senterpartiet
Ingunn Foss, Stortingsrepresentant fra Høyre
Maria Aasen-Sveensrud, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet