Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omsorg og assistanse arbeider kontinuerlig og systematisk med vårt kvalitetsarbeid for å leve opp til kunders, oppdragsgivers og våre egne forventninger. I kvalitetsrapportene viser vi statistikk fra våre internkontroller og brukerundersøkelser. Vi viser også til hvordan vårt kvalitetsarbeid fungerer i praksis med eksempler.