1. Du er her: Kvalitetsrapporter
Ansatt i Humana brukerstyrt personlig assistanse

Kvalitetsrapporter

Tilbake til kvalitet

Vårt mål er å være en anerkjent og foretrukket aktør for de som stiller høye krav til kvalitet.

Humana omsorg og assistanse arbeider kontinuerlig og systematisk med vårt kvalitetsarbeid for å leve opp til kunders, oppdragsgivers og våre egne forventninger. I kvalitetsrapportene viser vi statistikk fra våre internkontroller og brukerundersøkelser. Vi viser også til hvordan vårt kvalitetsarbeid fungerer i praksis med eksempler.

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2015