Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Levende verdigrunnlag

Vi utvikler tjenestene våre etter enkeltmenneskets behov og samfunnets krav til til oss som ansvarlig samfunnsaktør. Vi drives av viljen til å gi kundene våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom virksomheten vil vi skape forutsetninger for at kundene skal kunne virkeliggjøre drømmene sine. Målet vårt er at kundene våre skal kunne leve et liv som alle andre.

For at vi skal kunne fortsette å ta initiativ til å styrke og utvikle kvaliteten på tjenestene våre, er det avgjørende at vi lytter til våre medarbeideres synspunkter, tanker og ideer.

Alle som jobber i Humana skal føle seg delaktig, og føle at de kan påvirke. Vi er opptatt av å gi tillit, derfor er viktig at man vil og våger å ta ansvar for eget arbeid. På samme tid skal alle ledere lytte og handle ut fra medarbeidernes synspunkter.

Til tross for at Humana nå er en stor helse- og omsorgsaktør, så bærer kulturen fortsatt preg av gründerskap. Mangelen på hierarkier og overføring av beslutningsmandat ut i organisasjonen er viktige deler i Humanas kultur. Medarbeiderne oppmuntres til å ta avgjørelser ut fra verdigrunnlag og egen kompetanse; til å foreslå forbedringer og deretter få være delaktige i den videre utviklingen. Det er disse forslagene som driver virksomheten vår fremover på alle områder. 

De siste ti årene har Humana gått fra å være et mindre, nisjepreget selskap innen personlig assistanse til å bli landsdekkende med fokus på flere områder. I dag er Humana en fullverdig helse og omsorgsbedrift som leverer tjenester innen helse- og omsorgstjenester, barnevern, familiehjem, og personlig assistanse.

Det er med stor ydmykhet vi bruker begrepet et ledende selskap, men ikke desto mindre er det vår ambisjon at Humana skal være nettopp det. Det å være ledende innebærer ikke nødvendigvis å være størst. For oss innebærer ledende først og fremst å være den som leder utviklingen ved hele tiden å ligge i forkant, finne nye løsninger og realisere gode ideer for den daglige driften til kundenes beste.