Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Vi utgjør en forskjell

Vi i Humana har en god grunn til å stå opp og gå på jobb hver dag. Vi ønsker å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige – vi har 15 000 dyktige medarbeidere. Personlige assistenter, miljøterapeuter, vernepleiere, sosionomer og avdelingsledere er noen av oss som utgjør en forskjell hver eneste dag.

Omsorg og assistansetjenester

Vi utvikler og leverer omsorg og assistansetjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker. Vi drives av viljen til å gi kundene våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for at kundene våre skal kunne virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Verdigrunnlag

Vi tror på engasjement, ansvar og glede, og gir våre medarbeidere frihet til å være seg selv. Vi kombinerer den nære relasjonen til kundene våre med styrken av å være et stort og moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon gir en gründeraktig innstilling med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Eget ansvar

Vi tror på det å gi medarbeiderne våre ansvar, og på det å ha tydelige ledere som inspirerer, støtter og veileder. Vi bygger varige relasjoner – med kundene, med samfunnsaktører og med hverandre. Vi hjelper medarbeiderne våre med å utvikle kompetansen sin og skape meningsfylte karrierer.