Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Medarbeidere foran kontorbygg

Praktisk bistand i Humana

Vi tilpasser oss deg. Vi har lang erfaring med å tilby helse- og omsorgstjenester i Norge. Vi er opptatt av å tilpasse oss deg, ikke omvendt. Du skal oppleve at det er enkelt å bruke oss som leverandør, enten du nettopp har fått innvilget praktisk bistand, eller om du bare vil bytte til oss fra en annen leverandør.

Hos Humana omsorg og assistanse får du:

  • Brukermedvirkning på når, hvor og hvordan tjenesteutøver utfører arbeidsoppgavene
  • Du har en fast kontaktperson, som kjenner deg og din historie
  • Vi har oversikt over utførte oppgaver etter hvert oppmøte
  • Vi hjelper deg med å komme raskt i gang. Innen 14 dager har du en tjenesteutøver hos deg