Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

«Du ordlegger deg bedre enn meg»

Med glimt i øyet slår Emil fast at assistenten Even ordlegger seg bedre enn han. Vi smiler av hans selvironiske og opplagte kommentar, for Emil må jobbe litt ekstra for å gjøre seg forstått.

Emil og assistent i bakgrunnen

Emil er en ung mann som bruker brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som verktøy for å leve et fullverdig og godt liv. Hans mor, Mona, er arbeidsleder på vegne av sønnen, med assistenter på jobb 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det er med andre ord en omfattende liten bedrift som Mona leder. Sammen med Emil legger hun planer for når assistentene skal jobbe, organiserer opplæring, annonserer, gjennomfører intervjuer, sørger for vikarer og at alle assistentene har det bra på jobben. 

Humana bidrar med kunnskap og ledelsesverktøy til Mona. 
– Når assistentene trives på jobb, så trives Emil, sier hun.

Assistentene våre står lenge i jobben, fordi vi har lyktes med å lage en god arbeidsplass for dem her hjemme hos Emil. Dette gir kontinuitet, forutsigbarhet og helhet i Emils liv, noe som er alfa og omega, sier Mona. 

– Vi har selv håndplukket, veiledet og lært opp alle som jobber for Emil. Vi har dessuten dispensasjon fra Arbeidstilsynet, slik at assistentene kan jobbe 48 timer om gangen.

Hun forteller videre at Emil har fysiske og kognitive skader etter en ulykke og et sammensatt behov som følge av dette. 

– Selvsagt har han nøyaktig samme behov for fart, spenning og moro som alle andre unge menn, men like viktig er behovet for oppmuntring og støtte i sin daglige rehabilitering for veien videre, forklarer Mona. 

– Det er en del jobb å lede en så stor BPA-stab, men det er likevel fantastisk, sier hun. Alle andre alternativer ville vært mye dårligere for Emil.

Selvstyrt liv
Med et så stort assistansebehov som Emils, er det avgjørende med faste folk, som står lenge i jobben og som vi lærer opp og leder selv. Med BPA-verktøyet får Emil mulighet til å leve et så normalt liv som mulig. Det betyr at han er ute hver dag, går på café, pub eller kino og henger med venner – når han selv vil. Et aktivt, normalt, variert og selvstyrt liv, som hadde vært umulig hvis han skulle bodd i gruppebolig eller i institusjon, sier hun.

Ferieturer med familien
Hun forteller videre om familiens faste turer til Korfu, der Emil – takket være BPA-ordningen, kan delta i det greske landsbylivet på linje med andre. Så langt har det blitt tre uforglemmelige
turer, forteller Mona og fortsetter: – Vi føler takknemlighet for de rettigheter Emil har. Det hadde ikke vært mulig uten BPA og denne fantastiske måten å organisere hjelpen på, sier hun.