Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

BPA-kunde Ingebjørg sykler med assistent

De beste lederne

Vi kan stolt si at Humanas ledere er noen av bransjens beste! Det vet vi fordi medarbeiderne gir oss tilbakemelding på det.

Humanas lederprofil

Humanas lederprofil brukes som en referanseramme i nyansettelser, og for utvikling av ledere som allerede er ansatt i selskapet. Den er med på å definere hva som det er viktig å ha fokus på, gir retning for arbeidet, både når det gjelder å lede virksomheten og det å lede mennesker. Lederprofilen følger ledernes Humana-reise, fra oppstart til løpende utvikling.

Kvalitetssikring gjennom tester

Når nye ledere rekrutteres vurderes både interne og eksterne søkerne opp i mot Humanas lederprofil. Vi kvalitetssikrer utvalgte søkere ved hjelp av problemløsnings- og personlighetstester via Assessio eller Aon Assessment (tidligere Cut-e). Testresultatene blir tatt med i vurderingen når vi ansetter nye sjefer.

Lederutvikling

Introduksjon er viktig!

I løpet av den første tiden som leder i Humana blir det skreddersydd en introduksjonsplan. Nye ledere møtes også på et felles introduksjonskurs. Der vil man få møte konsernets ledelsesgruppe, og få informasjon om Humana. Dette er en god mulighet til å skape et nettverk.

Vi satser også på løpende kompetanseutvikling for lederne våre, både gjennom jevnlige ledersamlinger og muligheten til å være en del av Humanas mentorprogram. I Humana Academy er det dessuten mulighet for digital kompetanseutvikling spesifikt utviklet for ledere, som man kan følge i eget tempo når det passer for den enkelte.