Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

A woman sitting on a chair

Våre rutiner

Barn som plasseres i fosterhjemmene våre skal være trygge.

Dette kvalitetssikrer vi ved å:

  • Følge departementets retningslinjer for fosterhjem
  • Sørge for at alle nye fosterhjem må fremvise politi- og helseattest. Vi innhenter også godkjenning fra den lokale barnevernstjenesten
  • Gi opplæring som tar utgangspunkt i barns utvikling, med fokus på tilknytningsteori og traumebevisst omsorg
  • Gi nye fosterhjem tilbud om COS-P-kursing