Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Alvorlige forsømmelser

Med alvorlige forsømmelser mener vi lovbrudd som kan føre til fengselsstraff. Eksempler på dette kan være; bedrageri, underslag, korrupte handlinger som å gi og ta bestikkelser, og miljøkriminalitet. 

Mindre alvorlige forsømmelser omfattes også av denne funksjonen. Eksempler på dette er alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter, fare for helse og sikkerhet, og skader som følge av arbeidsmiljø. Lovbruddet trenger ikke å ha funnet sted før man tar kontakt. Det er nok at arbeidstaker har en konkret mistanke om at det har skjedd et lovbrudd.

Hvem kan jeg kontakte?

  • Min nærmeste sjef
  • Sjefen til sjefen min 
  • HR-avdelingen
  • Varslerfunksjonen

Send en henvendelse

Du kan sende et anonymt brev til:
Ann Eirin Lieng
Kvalitetssjef
Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Send direkte via varslerfunksjonen her