Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Hand writing

Ved fratredelse

Vi ber deg gjøre deg kjent med følgende informasjon og spesielt være oppmerksom på at du kan ha mulighet til å videreføre gruppelivforsikringen. Dersom dette er aktuelt, må du henvende deg til HR-avdelingen, som vil sende deg et skjema for utfylling.

Gruppelivforsikring

Personalforsikringene opphører når du slutter i bedriften. Ved fratredelse kan du ha rett til å tegne en fortsettelsesforsikring (individuell forsikring med individuell premieberegning) for gruppelivsforsikringen (inntil 70 år). Fristen for å akseptere tilbudet er 6 måneder.

Dersom dette er aktuelt, ta kontakt med HR- avdelingen på e-postadresse hr@humananorge.no. Skjemaet du mottar, er du selv ansvarlig for å sende ferdig utfylt til forsikringsselskapet.

Innskuddspensjon

Når du slutter vil du få med deg pensjonskapitalen som er opptjent hos din arbeidsgiver, og det vil bli utstedt et pensjonskapitalbevis. Dersom du begynner hos en ny arbeidsgiver som har innskuddspensjon, så vil kapitalen automatisk flyttes dit dersom du ikke har reservert deg for dette eller valgt en egen leverandør for egen pensjonskonto.

Uførepensjon tilknyttet innskuddspensjon

Hvis du slutter og ikke er syk/ufør, vil du bli meldt ut av ordningen. Ved fratredelse gis det tilbud om opprettholdelse av uførepensjon ved egen betaling uten helsebedømmelse innen 6 måneder.

Dette kan være gunstig dersom du har en stor risiko for å bli ufør i fremtiden og/eller ikke kan få tegnet privat uførepensjon på grunn av helsemessige årsaker.

Tilbud om fortsettelsesforsikring får du fra forsikringsselskapet ved utmelding.

Tjenestereiseforsikring

Tjenestereiseforsikringen opphører når du slutter i bedriften.