Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omtales i NRK Brennpunkt

Publiseringsdato: 19-04-2024

NRK Brennpunkt har over tid jobbet med å lage en reportasjeserie om ungdommer som bor eller har bodd på barnevernsinstitusjoner. Tematikken er eskalerende rusmisbruk og seksuelle overgrep. Vi i Humana omsorg og assistanse har blitt kontaktet av NRK i forbindelse med serien, siden en av våre tidligere beboere, omtalt som Sara, deler sin historie.

NRK har snakket med over 100 ungdommer som har erfaringsbakgrunn fra barnevernet. Slik vi har forstått det har de valgt ut fire historier som skal fortelles i dokumentarserien, og blant dem er Saras historie. NRK ønsket derfor at vi ga kommentarer og et intervju for å gi vårt perspektiv på saken.

Mitt utgangspunkt er at de unge som deltar, må få komme med sin historie og sine opplevelser, og så må vi som profesjonelle aktører lytte for å forstå hva vi fortsatt kan forbedre og unngå fremover.

Denne saken handlet om rusbruk, og jeg ble bedt om å stille til intervju. Jeg oppfatter dette som et meget aktuelt samfunnstema og et område som det er relevant for meg å uttale meg om. Derfor har jeg også stilt opp til intervju, men uten å kommentere enkeltsaken og jentas påstander. Der viser jeg til både etikk og taushetsplikt. Men som aktuelt samfunnstema synes jeg det er viktig å belyse saken fra flere sider, og jeg støtter meg for så vidt også til NOU'en og dens innstilling om økt ruskompetanse. Jeg forsøker også å få frem dualismen i behandlingen av unge med rusproblemer: l Spesialisthelsetjenestens ansvar for rusbehandlingen og barnevernets ansvar for omsorg og å legge til rette for spesialisert rusbehandling. 

NRK opplyser at serien blir publisert 24. eller 25. april , og at det kommer støttesaker på nett både før og etter at serien blir sendt. 

Ønsker dere mer informasjon eller kontakt i sakens anledning, kontakt meg gjerne:

Divisjonsdirektør Rune Midtgård (+47 950 96 560) rune.midtgard@humananorge.no