Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omsorg og assistanse kjøper Team Olivia

Publiseringsdato: 08-04-2024

Humana omsorg og assistanse (Human Care Holding AS) har til hensikt å kjøpe Team Olivias norske virksomheter og bygge et av Norges ledende assistanse- og omsorgsselskap.

Sammen med oppkjøpet følger en økning i kompetanse og ressurser. Ved å kombinere de to virksomhetene vil Humana omsorg og assistanse være enda bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer på en fleksibel, bærekraftig og innovativ måte.

I tillegg til det sterke samsvaret mellom kultur og verdier hos Humana omsorg og assistanse og Team Olivia Norge, har begge selskapene et stort fokus på høy kvalitet i tjenestene. Kunnskapsdeling på tvers av selskapene vil bidra til bransjeutvikling og økt kvalitet i tjenestene vi kan tilby. Dette gjør at denne sammenslåingen er en ideell match av to selskaper. 

Med cirka 900 dedikerte ansatte (beregnet på heltidsansatte, FTE) og en årlig omsetning på cirka 900 millioner kroner i 2023, har Team Olivia Norge etablert seg som en betydelig aktør i det norske markedet siden sin grunnleggelse i 2014. Team Olivia Norge består av selskapene AssisterMeg, Bohab, Solhaugen Omsorg og Behandling og Solhaugen Fosterhjem og Tiltakstjenester. Deres fokus på kvalitet og mangfold av tjenester har gjort dem til en foretrukken partner for norske kommuner og offentlige etater. Team Olivia Norge og Humana omsorg og assistanse forventes å sammen yte tjenester til cirka 1 000 brukere og nær 2 000 ansatte.

– Det solide samsvaret i kultur og verdier mellom Humana omsorg og assistanse og Team Olivia Norge, kombinert med vårt felles fokus på kvalitet, legger grunnlaget for en sterk allianse. Dette gjør at vi sammen skal kunne utvikle de beste velferdstjenestene i Norge for både enkeltindividet og samfunnet som helhet. Samtidig vil vi få muligheten til å bygge en svært god arbeidsplass for kompetente medarbeidere, og gi mulighet for vekst og utvikling, sier Mona Lien, administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse.

Team Olivia Norge har siden 2014 bygd en fremgangsrik virksomhet. Fokuset har vært å gi et tilbud der kunder og brukere kan utvikle seg og leve et meningsfullt og verdig liv. Jeg er stolt over våre fantastiske medarbeidere som har bidratt til at vi over tid kan levere så høy kvalitet. Når Humana omsorg og assistanse nå kjøper Team Olivia Norge vil vi sammen kunne videreutvikle våre tjenestetilbud som gir store muligheter for framtiden, sier Morten Nybakk, administrerende direktør for Team Olivia Norge.

– Sammen skal vi tilby enda bedre omsorg og støtte til de som trenger det mest. Vi ser frem til å jobbe sammen med våre nye kolleger og fortsette å levere kvalitetstjenester til våre kunder, sier Johanna Rastad, konsernsjef i Humana. 

Oppkjøpet er underlagt godkjenning fra konkurransemyndighetene og forventes gjennomført i andre kvartal 2024. 

Henvendelser angående plasseringer eller andre tjenester foregår som tidligere for hvert enkelt selskap.