Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Mindre ulikhet

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Humana omsorg og assistanses mål og strategi er å skape et inkluderende samfunn. Uansett hvilke individuelle forutsetninger våre kunder og klienter har, arbeider våre medarbeidere for deres rett til en bedre livskvalitet. Vi har også fokus på spørsmål innenfor tilgjengelighet, og belyser sosialt utsatte barns situasjon. I Sverige, blant annet, gjennomføres to årlige kartlegginger som henvender seg til kommunene. Vi har mulighet til å tilby jobb til dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet tidligere.