Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Humana omsorg og assistanse ønsker å sette en ny standard når det gjelder kvalitet innenfor omsorgsbransjen. Gjennom utvikling av velferdsteknikker og metoder bidrar vi til økt effektivitet og høyere kvalitet, som tar utgangspunkt i kunder og medarbeidere. Gjennom metodeutvikling og kvalitetssikring innenfor individ og familie, sikrer vi at de behandlingsmetodene som brukes, er riktige, basert på vitenskapelig testing og utprøving.

Humana omsorg og assistanse har lenge gått inn for kollektive avtaler, og alle medarbeidere har det. Vi gjennomfører årlige lønnskartlegginger ut fra et likestillingsprinsipp. I flere av våre virksomheter kan vi tilby jobbmuligheter til den som befinner seg lengst fra arbeidsmarkedet.