Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

Humana omsorg og assistanse håndhever regelverk strengt. En stor del av miljøarbeidet foregår hos de lokale enhetene og boligområdene rundt om i Norden. Og da er det den lokale lederen som står i spissen for arbeidet. Enhetene oppmuntres til å redusere mengden avfall fra boligene gjennom forskjellige tiltak som personalgruppen er blitt enige om.

Gjennom god kommunikasjon, interaksjon og organisasjon vil vi at medarbeiderne skal være godt informert om, og engasjert i, spørsmål som har med bærekraftig utvikling å gjøre. Som medarbeider, kunde eller bestiller, skal man ha mulighet til å påvirke den retningen og det tempoet Humana omsorg og assistanse beveger seg fremover i, når det gjelder våre identifiserte områder for bærekraftig satsning.