Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omsorg og assistanse sitt verdisyn tar utgangspunkt i at alle mennesker er like mye verdt. Vi arbeider for likestilling når det gjelder representasjon av kvinner i alle lederposisjoner i bedriften. For å ivareta hele kompetanseområdet, jobber vi både med synlige og usynlige strukturer. På den måten speiler vi også våre medarbeidere, kunder, klienter og pårørende på best mulig måte. Vårt verdisyn og kultur bygger opp under et bærekraftig og likestilt lederskap.