Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

– De som blir tatt imot i Humana-familien er genuint heldige

Publiseringsdato: 22-10-2020

Noe av det beste med å jobbe i Humana, ifølge miljøterapeut Nina Sjøgren, er at selskapets verdier virkelig blir etterlevd i alle ledd, og at hun får tillit til å ta beslutninger og gjennomføre egne ideer. – Dette er den beste jobben jeg noensinne har hatt, sier hun.

– Jeg valgte å takke ja til en stilling i Humana fordi jeg har tro på visjonen «Alle har rett til et godt liv. Ja, alle». Jeg opplever at lederne og de ansatte virkelig lever opp til de holdningene og verdiene. Hvis ikke hadde ikke dette vært aktuelt for meg, sier Nina Sjøgren, som jobber som miljøterapeut ved av Humanas LSS-boliger i Norge.

Engasjement og faglig tilnærming


Hun sier at hun møter genuint engasjerte mennesker i Humana med en entusiasme for de det dreier seg om – nemlig de som bor i boligene våre.

– Min erfaring er at det generelt kan være mange flotte ord, men lite handlingskraft bak. I oppdrag som handler om menneskers beste, er fravær av disse grunnleggende egenskapene rett og slett farlig og kan i verste fall forsterke en situasjon som ikke tåler forverring.

Nina har erfaring med mange forskjellige prosjekt i regi av de store, offentlige etablerte institusjonene, men mener at å jobbe i Humana skiller seg fra disse for handlekraft og skreddersydd oppfølging.

– Vi har mulighet til å forebygge og utvikle på en måte som er helt unik, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har trivdes så godt i noen annen jobb. Dette har, kort oppsummert, med resultatene våre å gjøre.

Humanas tilnærming til enkeltindividets faktiske ønsker og behov tiltaler Nina.

– En uredd, åpen og ærlig tilnærming til komplekse utfordringer der man får tid til å bygge tillit skaper gode og viktige tjenester, sier hun.

Setter pris på kompetanse


Å ta vare på god fagkompetanse er svært viktig i arbeidet med disse komplekse utfordringene. Nina føler at hennes kompetanse blir satt pris på.

– Jeg opplever at min brede og høye utdannelse, erfaring og spisskompetanse blir sett og satt pris på, ikke minst tatt på alvor. Det gjør også noe med min vilje til å gi alt jeg har, til tross for at det i perioder kan være krevende. Jeg kan til og med i mine foredrag til førstelinjetjenesten gå god for at det virkelig finnes håp i de mest fastlåste situasjoner, dersom man har en troverdig og helhetlig tilnærming.

– De som blir tatt imot i Humana-familien er genuint heldige. Både beboere og ansatte.