Hem 909 46 000 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon
Medarbeidere foran kontorbygg

Humanas helse- og omsorgsdivisjon bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kontakt oss her for å få bistand.

Vi har kort responstid på etablering av nye boenheter, og vi åpner gjerne nye avdelinger i din kommune eller der hvor det er ønskelig.

Humana omsorg og assistanse tilbyr et bredt spekter av skreddersydde omsorgstjenester, og våre tjenester omfatter blant annet:

  • Avlastningstilbud
  • Barneboliger (boliger til barn under 18 år med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven)
  • Heldøgns bemannede boliger for personer med psykiske lidelser og utviklingshemminger
  • Boliger til personer under tvungent psykisk helsevern
  • Boliger til personer som soner etter straffelovens §12
  • Overgangsboliger
  • Aktiviteter og dagtilbud

Vi har svært dyktig fagpersonell, og i Humana er vi opptatt av tett kontakt med de ledende fagmiljøene i Norge. Vi oppfordrer til, og legger til rette for, at våre ansatte kan ta etter- og videreutdanninger, og delta i forskning- og kompetanseutvikling i samarbeid med de ledende fagmiljøene i landet.

Nederst på siden kan du se et utvalg bilder fra våre boliger.

Har du spørsmål om tjenestene våre eller vil ha hjelp, kan du ta direkte kontakt med divisjonsdirektør Elisabeth Mortensen (958 47 532), eller fylle ut kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Forespørsel om plasseringer og/eller omsorgstjenester

Kort om personen det gjelder:

Humana i sosiale medier