Hem 909 46 000 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon
Medarbeidere foran kontorbygg

Humana omsorg og assistanse bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kontakt oss her for å få bistand.

Forespørsel om plasseringer og/eller omsorgstjenester

Kort om personen det gjelder:

Humana i sosiale medier