Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 4

Her er arbeidsmiljøet åpent og hjertelig.

- Kan det være ulike oppfatninger om hva som er akseptabel sjargong? Hva det greit/ikke greit å spøke om? Hvor går grensen?