Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Verdispørsmål - Imøtekommende væremåte

Klikk på et av plusstegnene for å trekke et verdispørsmål.

 1. Jeg er flink til å være positiv og gi andre energi selv når det føles tungt.

  - Hva gjør du for å skape en positiv arbeidskultur også når det er motgang?

 2. Jeg er bevisst på mitt eget kroppsspråk og hvordan jeg bruker stemmen.

  Ordene vi sier, utgjør 7% av det vi kommuniserer, mens stemmen utgjør 38% og kroppsspråk utgjør 55%. Er du nok bevisst på hvilke signaler du sender?

 3. Jeg hilser like muntert og vennlig på alle hver dag.

  - Hvordan oppleves stemningen for arbeidsleder/vedtakseier/assistenter når arbeidsøkta starter?

 4. Her er arbeidsmiljøet åpent og hjertelig.

  - Kan det være ulike oppfatninger om hva som er akseptabel sjargong? Hva det greit/ikke greit å spøke om? Hvor går grensen?

 5. Jeg utviser åpenhet og respekt i samtaler og møter med andre.

  - Gjør du det også når dere ikke er enige? Er det vanskelig eller enkelt? Når er det enklere? Når er det vanskeligere?

 6. Jeg møter alle mennesker på samme måte.

  - Finnes det tilfeller der du blir påvirket av fordommene dine? I så fall, på hvilken måte og hvordan håndterer du det?

 7. Jeg tar ansvar for hvordan jeg opptrer hvis det oppstår en konflikt.

  - Har du for vane å skylde på andre, eller tar du som oftest på deg for mye av skylden? Hvordan kommer dere videre?

 8. Hvis det er noe jeg ikke er enig i, tar jeg det opp med vedkommende i det riktige forumet.

  - Snakker vi med hverandre i stedet for om hverandre? Kan vi bli bedre på det, og i så fall hvordan?

 9. Hvis jeg har en dårlig dag, passer jeg på at det ikke påvirker omgivelsene mine.

  - Hva er det viktig å tenke på etter en dårlig start på dagen? Hva gjør du for at det ikke skal påvirke omgivelsene dine på en negativ måte?

 10. Jeg sørger alltid for at nyansatte føler seg velkomne og passer på at de trives.

  - Hvordan kan du/vi gjøre det enda bedre?

 11. Jeg tar ansvar for hvordan jeg uttrykker meg.

  - Undersøkelser viser at språkbruken har blitt tøffere. Merkes det på arbeidsplassene våre i hvordan vi snakker til og med hverandre? Hvordan kan vi jobbe med det?