Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 2

Jeg er bevisst på mitt eget kroppsspråk og hvordan jeg bruker stemmen.

Ordene vi sier, utgjør 7% av det vi kommuniserer, mens stemmen utgjør 38% og kroppsspråk utgjør 55%. Er du nok bevisst på hvilke signaler du sender?