Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 5

Vi har en kultur der det er lov å gjøre feil, fordi det viktigste er å lære av feilene.

- Stemmer dette på vår arbeidsplass? Hvordan kan vi utvikle et miljø der det tas større lærdom av feilene som gjøres.