Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Verdispørsmål - Utvikling og læring

Klikk på et av plusstegnene for å trekke et verdispørsmål.

 1. Jeg er flink til å ta til meg forandringer og forstår at det kan være nødvendig for BPA-ordningen.

  - Er det nødvendig? Hvordan jobber du i så fall for det?

 2. Jeg er flink til å forutse risikoer og forebygge dem.

  - Er alle på arbeidsplassen like gode til dette? Hvordan skal det kunne bli bedre?

 3. Hvis jeg oppdager noe som ikke fungerer, så tar jeg tak i det, enten det er stort eller lite.

  - Hvordan fanger jeg opp forslag til forbedringer på arbeidsplassen?

 4. Noen trenger mer tid enn andre til å venne seg til forandringer.

  - Hvordan håndterer du forandringer på arbeidsplassen? Er du flink til å respektere at andre håndterer forandringer på en annen måte enn deg?

 5. Vi har en kultur der det er lov å gjøre feil, fordi det viktigste er å lære av feilene.

  - Stemmer dette på vår arbeidsplass? Hvordan kan vi utvikle et miljø der det tas større lærdom av feilene som gjøres.